C223+

C223+

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm Crossover C223+ là thiết bị 2 đường tiếng stereo 1U/ mono 3 đường tiếng hoạt động chéo.

Tính năng và cấu hình

 • Front Panel
  2 x Input gain control
  2 x Low/high frequency selector
  2 x Low output gain control
  2 x High output gain control
  2 x Phase inversion switch
  2 x 40Hz low cut switch
 • Rear Panel
  2 x Balanced XLR input connectors
  4 x Balanced XLR output connectors
 • Two-way stereo or three-way mono crossover via switch
 • Switch to select normal or summed low frequency output
 • Switch to select between 1x or 10x frequenc

Thông số sản phẩm

Input  
Connectors:  XLR
Type: Electronically balanced/unbalanced, RF filtered
Impedance: Balanced>50KΩ,unbalanced>25KΩ
Max input level: +22dBu typical, balanced or unbalanced
CMRR: >40dB, typically >55dB at 1KHz
   
Output  
Connectors:  XLR
Type: unbalance≤50Ω,balance≤100Ω
Impedance: Balanced 200Ω, unbalanced 30Ω
Max input level:  >+20dBu balanced/unbalanced into 600 Ohm or greater
   
Performance  
Bandwidth: 20Hz to 20KHz, +0/-0.5dB
Frequency response: 90KHz, +0/-3dB
Signal-to-noise: Ref: +4dBu, 22KHz measurement bandwidth
Dynamic range: >106dB, unweighted, any output
THD+noise: <0.004% at +4 dBu, 1KHz
<0.04% at +20 dBu, 1KHz
Interchannel crosstalk: <-80dB, 20Hz to 20KHz
   
Crossover Frequencies  
Stereo mode  
low/high: 45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Mono mode  
Low/mid: 45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Mid/high: 45 to 960Hz or 450Hz to 9.6KHz(x10 setting)
Filter type: Linkwitz-Riley, 24dB/octave,
   
Power Supply  
Power consumption: 220V ±10%/50Hz
Mains connection: 15WATT IEC 320 receptacle
   
Physical  
Dimensions: 483x175x45mm
Weight: 1.7kg
Shipping weight: 2.5kg
Price 4.080.000 VNĐ/cái
Guarantee 12 month