Electronics

The Beta Three® Electronics have been engineered to a quality and standard

Thiết bị Electronics đã được thiết kế theo chất lượng và tiêu chuẩn được yêu cầu thích hợp với tất cả ứng dụng dàn âm thanh

Thiết bị hỗ trợ cho dàn âm thanh bao gồm Processor, Crossover, Equalizer, Sequence Power là những biết bị giúp cho dàn karaoke của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn